Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: Ngày 03/06 và ngày 05/07/2022

Giá / khách

59.900.000  49.900.000